Lafayette

Lafayette har varit på marknaden sedan mer än 50 år tillbaka och har, ända sedan starten, varit bland de världsledande företagen inom radiokommunikationsutrustning för olika ändamål.

Lafayette är i dag den ledande jaktradioleverantören i Skandinavien. Alla produkter är anpassade efter förhållanden som råder och efter de krav som ställs i de nordiska jaktmarkerna.